Mi a coaching?

“A coaching praktikus módszereivel új horizontokat tár szemünk elé és lehetőséget teremt, hogy életünket ne álmodozással töltsük, hanem álmaink életét éljük.”

A coaching nem egy egzakt tudomány, nem lehet egyetlen konkrét definícióval meghatározni. Egy jó coach számára elengedhetetlen a pszichológiai érdeklődés és némi alapismeret, emberismeret, nyitott gondolkodás, empátia, önreflexió és analitikus gondolkodásmód. A coachingnak számos irányzata van, amelyek eltérő módszereket alkalmaznak. Azonban a coachingnak vannak bizonyos jellegzetes elemei:

jövőorientált és megoldásközpontú, az ügyfél meglévő képességeinek feltárására és fejlesztésére fókuszál.

A coaching célja, hogy támogatást nyújtson az önmagukat fejleszteni kívánók számára, illetve segítsen továbbjutni, ha elakadtunk egy adott témával kapcsolatban életünk valamely területén.

Hogyan zajlik egy coaching ülés?

Fontos tisztázni, hogy

a coaching nem egy instant megoldásokat kínáló tanácsadás, hanem egy folyamat, amely időt és aktív részvételt igényel.

A coaching személyes beszélgetés formájában történik, ahol az alkalmazott speciális kérdéstechnika és egyéb módszerek segítségével feltérképezzük az adott szituációt, és az egyéni képességeket feltárva megoldási stratégiát dolgozunk ki.

A Harmónia Tai Chi Retreatben a rendszerszemléletű coaching módszereit alkalmazzuk. A rendszerszemléletű coaching elmélete azon alapszik, hogy minden, például egy adott probléma is csak egy adott rendszeren belül, meghatározott körülmények között létezik. Rendszerként értelmezhető egy társadalom, egy iskolai közösség vagy egy család.

Minden egyes emberben egy külön világ rejlik. Minden ember eltérő módon érzékeli a körülötte lévő történéseket, és egyedi módon interpretálja azokat saját élettapasztalataitól, érzelmi állapotától, intelligencia szintjétől stb. függően. Így egy rendszeren kívülről jövő tanács – még ha a legjobb szándék által vezérelt is – nem garantálható, hogy a tanácsadó által várt pozitív hatást fogja kiváltani.

Mindenki saját maga felelős az életéért, és mindenkiben meg van a képesség arra, hogy igény szerint változtasson életvitelén. Sőt, valójában csakis a saját hozzáállásunkon, magatartásunkon, gondolkodásunkon tudunk változtatni.

A coaching ereje abban rejlik, hogy segít új perspektívából rálátni az adott helyzetre, amely által kinyílik tudatunk és felismerjük, hogy módunkban áll és képesek vagyunk máshogy viselkedni, gondolkodni, cselekedni.

Minden ember a saját életének, problémájának a szakértője, így a coaching során a beszélgetés tartalmát illetően a felelősség az ügyfélen van. A coach abban szakértő, hogyan tudja legjobban támogatni ügyfelét, hogy válaszokat találjon az őt foglalkoztató kérdésekre. A coach segít megoldási stratégiát kidolgozni a problémákra, amelyet az ügyfél sikeresen alkalmazhat a saját életében.

Kinek ajánlott?

A coaching bárki számára hasznos lehet, aki szeretne saját személyiségfejlődésén dolgozni, nagyobb önismeretre szert tenni, személyes képességeit felfedezni és kibontakoztatni. Segíthet előrébb jutni, ha elakadtunk életünk valamely területén vagy úgy érezzük, nem tudunk egyedül megbirkózni életünk kihívásaival. Segíthet hatékonyabban, saját elképzeléseink szerint vezetni életünket azáltal, hogy megtanít részcélok rendszerében gondolkodni, melyeken keresztül sikeresen megvalósíthatjuk hosszú távú céljainkat is.